▪ Our site visitors view on the news and information posted on this site ▪

 

feedback 10...

Subject:   Rizal's Last Farewell
Name:   Jose Rizal
Address:   Malolos, Bulacan
Email:   joser@hotmail.com
Telephone:  09921458770
Date:   01-16-09

This last farewell is a misnomer since Rizal never wrote, as far as I know, a first or second or third farewell. I just want to digress from the issue of proper or correct translations of this work, literary or not.

Translations of written documents are the functions of the translator's social and economic background, points of view, historical perspective, etc. The original work almost always losses its fundamental essence and meaning since no one can take the place of the author who in this case existed in a different era and world. The translator can only estimate but not duplicate the original intent of the writer. But the writer and the translator can offer new insights to the subject or content of the material in question.

Rizal's last farewell is open to various interpretations so that there is no right or wrong version.

Subject:   Mi Ultimo Adios revisited
Name:   DesiDeRata
Address:   Catbalogan, Samar
Email:
Date:   01-14-09

Mr. Jabaan's translation of Rizal's immortal work is laborious and tedious yet amateurish. He fails to achieve what every translator aims for with his every translation - a better understanding of the original work.

Take his title which is a futile exercise in the bombastic style. This could have simply been called "Urhi ko nga Panarit" or "Katapusan ko nga Pagsarit" which appears simple and understandable to present generations of readers. A translator should use living language to resurrect a work that has been written in the past and for another generation of readers. Who are the readers of Mr. Jabaan's translation? Surely, not the now generation nor the immediate past generation.

The terms he employed in his translations rightfully belong to a bygone era of erudite educated peninsulares. Instead of bringing to life the immortal imagery of Rizal's patriotic repartee, Mr. Jabaan has successfully reneged every attempt of poets and literary translators worth their salt to endear literary traditions to the public reader. Instead of dreaming in becoming the official translator of literary works into Waray or Binisaya, Mr. Jabaan should enrol in a legitimate class in Translation 101 and not just attend seminars and conferences (intended for frustrated writers I presume) or be a disciple of established local writers/translators such as Estrella Maqueda, Charo Nabong Cabardo, Connie Sison, Pet Labro, Santiago Figueroa, Themestocles Zosa, Tim Montes, Milky Muncada, Butch Casurao, Jonas Lim, etc. so he may know what he has missed!

Subject:   Samar News Correspondents
Name:   Nick
Address:
Email:   nick@tingog.com
Date:   01-04-09

To all the readers here at SamarNews.com

This is nick The Editor of Filipinovoices.com, we are in the process of expansion and are seeking passionate writers to write about News, Politics, and social commentary on Samar Issues.

If you are interested please email me.

Subject:    Ulasimang bato
Name:   AE
Email:   ruby12@cheerful.com
Date:   Nov 28 2008

I just want to know where I can purchase Ulasimang bato which is manufactured by your plant in Eastern Visayas. I live in the United States. Can you help? Thanks.

Subject:    Katapusan Ko Nga Panamilit / "Me Ultimo Adios"
Name:    Salvador "Zaldy" Jaba-an
Address:   The School Administrator - Datamex Computer College, #1955 Rm 300 3rd Flr. Recto Avenue, Sampaloc, Manila
Email:    zjabaan@yahoo.com.ph
Date:   Nov 6, 2008
Telephone:    0916-257-7943

"Katapusan Ko nga Panamilit" – Waraynon nga Hu-bad Han Me Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal. Gin surat ni Salvador "Zaldy" Gabiana Jaba-an (Abril 1-15, 2000) Barangay Canatu-an, Motiong, Western Samar, nag-aram ha Bonga Barangay Elementary School 1985, Samar National Shool Catbalogan Samar 1989, University of the Philippines-School of Health Science, Palo Leyte (1989-1994) ug nagin Barangay Capatin han Barangay Canatu-an 1994 - pinakabatan-on nga nagin Barangay Captain Han Motiong Samar ha edad nga 21 anyos ngan nagin Founding President han Katig-uban Han Mga Manunurat Ha Rehiyon Otso (KaMaReO), July 2, 2000 DYWR_Radyo Bombo Tacloban City, Leyte kaupod an sobra kwarenta nga mga manunurat nga mga myembros nga nagrepresentar han Samar, Leyte ngan Biliran Ha Sinirangan Bisayas. Ngan yana School Administrator han Datamex Institute of Computer Technology (Datamex Computer College) nga may siyam nga branches under supervision: Datamex: Recto & Taft Manila, Cartimar Pasay City, San Juan City Metro Manila, Cubao Quezon City, Meycauayan Bulacan, ngan Baguio City branch.Ha mga karuyag makigsumpayan please call +63)916-257-7943 or +(63)928-305-4364 or email: zjabaan@yahoo.com.ph Hingyap han tagsurat nga marikognisar komo opisyal nga taghu-bad ha Waraynon nga Lengwahe hini nga lowa:

"KATAPUSAN KO NGA PANAMILIT"
Ni: Mr. Zaldy Gabiana Jaba-an
Barangay Canatu-an, Motiong, Samar
Abril 1-15, 2000
(Taghu-bad)

Adyos higugmaon tuna nga nataw'han
Nasud nga nahura' dagaang han adlaw;
Eden nga kalipay ha amon naanaw
Nga perlas han dagat ha may sinirangan.

Halad ko ha imo kalipay nga tim-os
Ini'n kinabuhi nga raptay ngan kabos;
Nagin bantugan man liwat in maugop:
Kon mauripon ka hin mga kasamok.

An nakikigdu-mog didto pag-awayan
Ira kinabuhi ha imo halad man;
Kakuri waray la waray igsapayan
An kahilupigi o an pagdarag-an.

Mabangis nga sakit: bitay ngan taglarang
Pakikigbisog nga sigurado gudman'
Lunlon aantuson kon kinaruyag man
Han higugmaon ko tuna nga nataw'han.

Ako mamamatay samtang nga nasiplat
Han kolor han langit nga nagpupuni-as;
Nagpapahibaro an adlaw masirak
Hini'n madalumdom dampog nga higtaas!

Kon dugo an imo gin kikinahanglan

An hingyap ko tikang mahusto'n pagsabot
Ngada liwat yana nga harto an buot;
Mahikit-an ikaw - "Perlas nga Maha-wot
Han Dagat Sinirangan" ha imo naglilibot.

Agtang mo rumanggat ug ha mga mata
Magpait nga luha, lutop man waray na,
Waray ka na dumot, waray rimadima,
Waray kasakitan, bisa'n kabaraka.

Ha paghingutas ko hul-os nga ungara:
Kaupayan nimo hingpit matinguha -
Hini nga kalag ko largo nga malarga
Sirong han langit mo mapahuway manta!

Ha lain nga adlaw kon imo hikit-an
Biyuos nga bukad ha akon lubnganan;
Nga nahipipil-ot hito'n kabanwaan
Had'ki bas' harok mo ako lapuson man.

Alimyon ngan imo ugay nga mana-mit
Tim-os nga hingandoy han gugma nga hingpit;
Pasagdi agtang ko paso' madalait
Nga natatahuban tuna nga mapi-nit.

Pasagdi nga ako pagsundon han bulan
Pawa madaparap, 'lanhod madagaang,
Pasagdi idul-ong ha akon lubnganan
Adton pawa niya nga 'dagmit mahuman.

Pasagdi 'maghagkot harupoy han hangin,
Pasagdi maglipay nga huni igbilin -
Han tamsi nga hugdon ha kudos umaring,
Murayaw nga buot nga permi biniling.

Pasagdi an ping-it lahinggab han adlaw
Ighu-poy an uran lub'son kadampugan,
Magin panganuron dito ha udtuhan
Ug an araba ko makikig-unong man.

Pasagdi an akon timprano kawara'
Igtangis han iroy hingpit nahigugma;
Kon mayda maghalad akon paghimaya
Hi ako in imo ig-ampo man unta.

Ig-ampo man liwat an mga dimalas,
Naghihimakuri ug an mga kablas,
Damo nga pagsa-kit ug adto'n naabat
Iroy nam' natangis luha di maihap!

Ig ampo man liwat an ba-lo ug i-lo
An namagkamatay ug nagkapipreso'
Ug ikaw matubos liwat in ig-ampo:
Ha pagkauripon nga gin mamasubo!

Kon napuputos na an mga lubnganan
Mag-itom nga agiw hadto'n kasisidman,
Ngan kon waray bantay puros la minatay
Ayaw disturbuha adto'n kamingawan.

Tahura an urusahon nga misteryo
Kon mahibati-an an tingog siguro,
Han paragharana ako gud nga pi-ho
Kinakantahan ka kumo pagmayuyo.

Kon an lubnganan ko nga nahingalim'tan
Mawaray na kudos o bato-tigaman;
Hadto'n parag-uma pasagdi nga um'han
Bungkalon isab'rag tuna nga nagkuprang.

An mga abo ko antis pumaigbaw,
Mahibalik ngadto'n waray tinikangan
Ug sumarang anay nga daw mapupun-an
Han mga abo mo tuna nga tungtungan!

Kon sugad waray na anuman ha akon,
Limota na ako basi ko libuton:
Mga kapatagan, umpas, panganuron,
Ngan ako ha imo magigin hagurong.

Hamot, tingog, taghoy ug mga panhayhay
Kapaw'an ug kolor ha mata kalipay;
Babalik-balikon pagkaniruniyan -
An kalipayan nga akon gin lauman.

Mutya Pilipinas tuna nga binu-ya
Pag-antos, araba yana pamati-a:
Hini'n panamilit ako pabilina,
Ngatanan nga butang nga ak' hinigugma!

Mapakadto ako tuna nga murayaw
Nga waray uripon, lider nga maglabyaw
Didto may pagtoo: dayuday ug pu-raw
Ug an naghahadi - Diyo nga Gamhanan!

Adyos na ha iyo kag-anak, kabugtu-an
Lipay hini'n dughan nga inaawilan;
Ipagpasalamat an akon paggikan'
Ha kinabuhi nga waray paghimutang!

Adyos na ha imo bugtong nga hangbuyan
An taga-langayaw nga akon kalipayan:
Mga kasangkayan ha iyo adyos man
Kamatay ko da-yon na nga kamingawan!

Subject:   Military terrorizes residents of San Jorge, Wester
Name:   Carl I. Sulong
Address:   Brgy. Talisay, Northern Samar
Email:   carl_iedderf17@yahoo.com
Date:   09/27/08

Good day to Atty. Kathrina R. Castillo, Secretary General of KATUNGOD-SB. I am curious about your statement "accompanied by arrests, detentions, interrogations, torture, illegal search of houses and killing a farmer..."

If this allegations are truth, not just a mere propaganda of yours, kindly bring this into a proper forum. Diba attorney ka? Sino man ini sira nga mga parag-uma nga gin patay? gin torture? gin dakop ngan gin preso san mga sundalo? paki-post man dinhi san ngaran nira. The residents of the aforementioned two brgys are enough to be your witnesses.

Anu an imo pitad para matagan ini sin bulig adton imo sinisiring nga mga biktima? tubtub la ba pagsurat sin press statement? para mahimo la nga propaganda?

By the way, sano kaman magkukundena san mga atrocities nga gin buhat san NPA? wara pa man ako makabasa sin bisan sayu nga pulong nga nagkundena ka san NPA? NPA kaba? Salamat...

Subject:    Mil terrorizes San Jorge...
Name:   Roy Gonzales
Address:   Brgy 1, Gandra, Samar
Email:
Telephone:   09298385316
Date:   Sept 26, 2008

I am also in crusade against human rights violators, however the press statement is so biased bcoz there was no thorough investigation done by the writer on how the incident happened before condemning the authority in the ground.

My question is do you know the background of the incident? Did you condemn the NPA when they tied up Mr. Cabarles in front of his terrified wife and children in Blanca Aurora? Did you condemn the NPA when they finish off for mercy killing of their 2 wounded comrades bcoz they are pursued by the authorities para walang makuha na impormasyon pinatay nalang nila? Please help the innocent people victims of NPA inhuman acts, condemn the NPA too for human rights violation in San Jorge and San Jose de Buan, I’m with you.

Subject:    Military elements terrorized residents of Matug...
Name:   Carl I. Sulong
Address:   Brgy Talisay, Catarman, Northern Samar
Email:   carl_idderf17@yahoo.com
Date:   09/15/08

Well explained and very agitating to the Filipino people (clap! clap!)

What is your purpose? call on the peace loving people of Eastern Visayas to be vigilant and to expose any violations of human rights done by state agents? How about the godless NPA atrocities? Refer to the following links:

1. http://8thinfantrydivision.org/Pressreleases/13jun08.htm
2. http://leytesamardaily.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4509&Itemid=233
3. http://www.mb.com.ph/issues/2004/01/23/MTNN20040123496.html
4. http://www.mb.com.ph/issues/2004/08/31/MTNN2004083117471.html
5. http://leytesamardaily.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4488&Itemid=233

These are just a few.

Now the question is, did the KATUNGOD-SB KARAPATAN condemn this inhumane and barbaric act of the New Peoples Army?

If the KATUNGOD-SB will not strongly condemns the atrocities committed by the New People’s Army that is a crystal clear that they are alliance of the New People's Army because the propaganda of NPA is also a propaganda of KATUNGOD-SB and other militant organization. As Jose Maria Sison says, Bayan Muna and other militant organization as a front organization of the CPP/NPA/NDF.

Katungod Sinirangan Bisayas, the Regional Alliance for the Advancement of Peoples’ Rights, please condemn in the strongest possible terms these state-sponsored terrorist acts by elements of the New People's Army.

Subject:   Pukaw Samar!!!
Name:    Vince Lim
Address:   Mararangsi
Email:    vince_lim@yahoo.com.ph
Telephone:   911-1127
Date:   Sept 6, 2008

Lately, Samar was named no. 1 poorest province in the Philippines for the year 2008...why? because those people who sits in power are what you call in tagalog "Mga manhid" and "mga ganid sa kapangyarihan"...intelligently these is due to the overwhelming ignorance of the people who sell their votes every elections...they did not know that they are being fooled by these son of a bitches politician in Samar that drain the whole province in turmoil....try to pass along maharlika highway starting calbayog to catbalogan...their you will expirience the most precious thing in your whole life, na para ka bang dumadaan somewhere in africa...you will never forget that experience...at hindi ka patutulugin ng mararanasan mo. how pity!!!

Subject:   Samar can invite the people of the World
Name:   Michael Mckean
Address:   13 Obrien St, Sth Johnstone
Email:    audioxcite@hotmail.com
Telephone:   +61439670331
Date:   September 4, 2008

Samar has true raw beauty. The land has been there always for the people. Can Samar allow tourist's to visit and enjoy the natural lifestyle they have?

Samar will grow in time. Organic farming is sweeping the world. Real fresh tasting food and warm smiles make lasting memories. Make the next day, a better day and life will prosper.

I hope many people from allover the world can discover the wonderful simple life of Samar.

Subject:    Great Job...
Name:    Michael Ryan Cabuenas-Yu
Address:   WIPRO-BPO-CEBU CITY, Phils.
Email:   michaelryan_yu@yahoo.com
Telephone:    09186962494

I'm so impress with this website. I'm away from home and don't have any info, what’s happening in my town (CATBALOGAN) where I grew up and been molded to be a great CATBALOGANON.

Conquering success and pressure in life, in a CALLCENTER. I hope I could go back and have a longer vacation in Catbalogan and be able to help our youth be more progressive in their ENGLISH SKILLS and use it for getting a better jobs in the fast-growing industry and employment in the CALLCENTER-BPO BUSINESS. I haven't been home for more than 1year now. And i'm just here in the other side of VISAYAS, because of my work. HAPPY FIESTA to all of US, CATBALOGANONS!!!! GREAT JOB to this website and I'm updated with the things happening all over the SAMAR ISLAND. THANKS... GODBLESS... MORE POWER, MANO REY. Hope to work with u again...in the future...

Subject:   Join our Photo Contest on Climate Change
Name:   Thelma Gecolea
Address:   European Commission, 30th Floor, RCBC Plaza, Tower 2, Makati City
Email:    thelma.gecolea@ec.europa.eu
Telephone:   02-8595124
Date:   August 12, 2008

Photojournalists and Photo Enthusiasts invited to join Photo Contest on Climate Change

The Delegation of the European Commission to the Philippines, together with the Philippine Center for Photojournalism, Inc, enjoins all photojournalists and photo enthusiasts to submit entries for a photo contest on the theme of "Climate Change".

Ambassador Alistair MacDonald, Head of Delegation of the European Commission to the Philippines said that the photo contest is being launched in line with the European Union's commitment to address the global challenge of climate change.

The European Union has long been in the lead in international efforts to cope with climate change and global warming. Ambassador MacDonald said that this photo contest aims to help draw public attention to the challenge of climate change, and to the need for global and local action to address this issue, and to protect the futures of generations to come.

Mr. Jimmy Domingo, Project Manager, The Philippine Center for Photojournalism, Inc. said that the Center is pleased to collaborate with the Delegation of the European Commission to the Philippines as the contest is a good opportunity to harness the talents and skills of photojournalists and enthusiasts, to professionalise the industry and, at the same time, to encourage photojournalists and enthusiasts to use the power of the images to combat climate change.

An exhibition of the winning and outstanding photographs is foreseen to be held in universities and malls such as The Podium and The Block. The contest is being supported by JT Photoworld and Kodak/Tech Trends Corporation.

An online version of the exhibition will also be uploaded to the websites of the sponsoring organizations.

The competition is open to all Filipino (a citizenship verification system should be made or should be in the entry form) photojournalists and photography enthusiasts except for staff of the Delegation of the European Commission to the Philippines.

Photographs, published or unpublished, taken in the Philippines from June 2007 to November 2008 covering the theme "Climate Change in the Philippines" (causes, consequences and responses to Climate Change) are eligible as entries.

A maximum of ten (10) standalone single photos may be submitted by a participant. In addition, participants may submit up a maximum of five (5) photo stories comprising 5-12 images per photo story. All images in the photo stories will also be considered as standalone photo entries. Entries should be taken with any camera using at least 135 mm film and/or digital camera with at least four (4) megapixel in size and set at the largest image capture mode.

Entries taken with a film camera must be digitized and all entries must be saved in a compact disk recordable (CDR) for submission.

The Board of Judges will be composed of respected photojournalists/artists as well as officials from the Delegation of the European Commission to the Philippines, Philippine Center for Photojournalism, Inc. and partners.

General criteria for judging the single photos will be: Relevance to the topic and theme – 50%; Technical excellence – 25%; and, Visual perception and creativity – 25%. The photo stories will be evaluated on their strength in terms of the flow and cohesiveness of the included single images arranged as a visual narrative.

All entries must be submitted on or before 12 noon on 6 November, or postmarked not later than 3 November 2008, to either of the following:

EC-PCP Climate Change Photojournalism Contest 2008
The Delegation of the European Commission to the Philippines
30/F Tower II, RCBC Plaza
6819 Ayala Avenue, Makati City
Phone: 8595100

EC-PCP Climate Change Photojournalism Contest 2008
The Philippine Center for Photojournalism
c/o European Press Photo Agency
Unit 2-D, Michel Apartment
Mabini Street, Malate 2030 Manila.

Awarding of prizes will coincide with the opening of the exhibit of winning and outstanding entries in the early part of November 2008, at a date and place to be announced.

All winners will each receive a trophy plus in-kind prizes as follows:

First Prize (Singles); € 1,000
Second Prize (Singles): € 800
Third Prize (Singles): € 600
10 Honorable Mentions: Certificates
Special Prize (Photo Story): € 800
Five Honorable Mentions (Photo Story) Certificates
Special Prize for a Photo on EC response to Climate Change: € 800

Further info: http://www.delphl.ec.europa.eu or http://philippinecenter4photojournalism.org/

Subject:   Ha Homonhon - a video documentary on Homonhon
Name:   tataladying
Address:   Homonhon
Email:   tataladying_homonhon@yahoo.com
Telephone:   4364753
Date:   Aug 8, 2008

Ha Homonhon is a documentary film about how one man seeks justice to reclaim his land against a multinational mining firm after he discovers a "No Trespassing" sign on the land he and his family plows.

Homonhon Island is an island in the province of Eastern Samar, Philippines, on the west side of Leyte Gulf.

Tata Ladying, a Homonhon native is a fisherman and a farmer who dares to ask the authorities on why a Chinese owned mining firm placed a "No Trespassing" sign on land that he tills and on the ground where he lives.

Produced by:  Task Force Detainees of the Philippines
Freedom from Debt Coalition
Kilusang Mangingisda - Pilipinas
Homonhon Environmental Rescuers Org

Directed by:
Cha Escala

http://homonhon.multiply.com/
http://www.youtube.com/user/hahomonhon

Subject:    For father Noel Labendia
Name:    Jocel
Address:   Los Angeles
Email:    jocel_tan@yahoo.com
Date:    July 26, 2008

I read your article here in (samar news) Father Noel. Very well said, and well done, you really did a good job, we all prayed for all the people who support you, and we are kept looking forward for this case, and If you don't mind please keep updating what's going on so we'll know. May the almighty God guide you always, protect you from this evil.

Subject:    Suspension of Mila Tan
Name:   Jocel
Address:    Los Angeles
Email:    jocel_tan@yahoo.com
Date:   18 Jul 2008

WE ARE SO PROUD OF YOU NOEL LABENDIA, you are truly brave and honest, Mila Tan is corrupt for a long time, but no one can kick her out. She deserve a suspension but for me not only suspension, but to kick her out permanently as a governor of Samar, because she is a k…r and she is big corrupt, kung makakabalik sya uli it's gonna get worst, you know why, babawi sya, sa nagastos nya, at tingnan mo miron silang bussiness sa Tacloban with her daugther, so both need's to be punished.

Sana Noel hindi ka nalang naging pari, naging politiko ka nalang kasi may puso ka para sa masa. Para sa mga mahihirap ng Samarnon.look at the hospital, the post office, the municipal, never changed, sense when? i think is been like that forever. Kasi nasa pocket ni Mila Tan ang pundo para dyan, kahit sa mga preso na badget ginamit nya sa kandidato nila ng kanyang anak…kaya Noel Labendia, we support you, we all is ready to march to go to infront of the Ombudsman to make it sure that she is out of duty.

Subject:   Samar News.com
Name:    Laueleneke Toribio
Address:   Hawaii USA
Email:   toribiol001@hawaii.rr.com
Date:   10Jul2008

I would like to know how often this news being up dated, I notice I been in here few weeks ago and see the same advertise new on this Samar News .com is there anyone try to put a new add on this column.

Samar News.com is updated at an average of 3X a week. Try refreshing your browser by pressing CTRL key + to reload the page  – Editor.

Subject:   Prayer for Peace and Love
Name:   Tomas Marcial
Email:
Date:   08 Jul 2008

To Faith, an karuyag ko sidngon, dire ako para simba pero natuod ako sa pangadi. Kay natuod ako sa diyos. Kon an imo pag intindi haligot, ano an akon pupunaon? Naglimbong ba ako sa katawhan? Nangawat ba ako san pundo san aton bungto? Waray, kon an imo pagkita an akon guin yakan, waray ito gamit kasi an issue an pagtuod ngan pagbasol sa diyos, an akon punto. An aton pagkukulang para maprotektahan an aton bungto ngan katawhan. Ano an akon sala nga akon pupunaon parta ha imo. An akon guin sisiring an aton mahihimo para sa aton kaupayan.

Dire ako makarit, pero dapat kitaon ta kon ano an tama para ha aton bungto, dire an akon pasiday nga yakan. An pangadi ngan pag higugma maraot ba nga tema. Ikaw Faith kay ano nga natago ka sa Faith nga alyas, use your name. I don't hide on nicknames, I use my real name to indicate my intention is for the betterment of our people. O sa aton ngatanan. An kontraha an mga tawo nga nangangawat sa aton bungto. Ayaw ako kay waray ako sinabi. I am just an ordinary moron, with a little mind. Thank you.

Subject:   to Tomas N. Marcial
Name:   Faith
Address:   Northern part of Samar
Email:   faith_aios@yahoo.com
Date:   4 July 2008

Your subject is "Prayer for love and peace" then you said "I am not a religious person, but I say let us pray the rosary." Diri ka ngay-an religious nagyayakan ka hin diri mo linya. Tama an imo siring "kon natudlok ka ha iba an tulo nga tudlo mo nabalik ngahaw ha imo." Nakasiring ngan nakakita ka san mga natatabo pero kutob kala pagwaydog pero ambot daw ha imo kalugaringon kun imo gin pupuna.

Prayer for love and peace but as you’ve said, you're not a religious person, then why you are calling for prayer even you are not a religious person? Baga ka sin nasiring nga "engineer ako pero diri ako maaram makwenta ngan balanse" diba?

Subject:    EVYC: Council of Leaders Caucus
Name:   Eastern Visayas Youth Council, Inc.
Address:    Quezon City
Email:    ev_youth@yahoo.com
Date:    July 4, 2008

Sangkay ngan Kaupod:

The Eastern Visayas Youth Council Reestablishment Committee invites you* to LATAG: Youth Leaders' Caucus and Council of Leaders Formation, to be held on July 5, 2008 (Saturday), 1:00 PM at the Vinzons Hall Rooftop, UP Diliman, Quezon City.

This event is of utmost importance considering that the Council of Leaders will be the responsible body to plan and facilitate the relaunching of EVYC.

Each organization is entitled to send two representatives (preferably the President, the Liaison Officer, the VP for External Affairs or an EXECOM officer), while each community is entitled to one or two representative/s (depending on the EV youth population of the community) and each school is entitled to one representative.

Expected delegates:

1) Three Organizations: UP Sidlangan, ACAPULCO, Dulag Youth

2) Ten Schools: UP, PUP, UE, FEU, PSBA, Arellano U, Lyceum, OLFU (Fatima), MCU, TIP

3) Six Communities: Cavite, Malanday (Marikina City), Bagong Silang (Caloocan City), Payatas (Quezon City), Intramuros (Manila), Taft/Malate (Manila).

For more information, please contact Karl Mark Labagala at 09278217167 / 09298585436 or respond to this email.

Thank you and we hope to see you there!

Subject:   Prayer for love and peace
Name:    Tomas N. Marcial, Jr.
Address:   San Sebastian, Samar
Email:    tmarcial@comcast.net
Telephone:   1-856-875-8168
Date:   June 26, 2008

I am not a religious person, but I say let us pray the rosary. It helps, law of nature is not Gods punishment of people. Nasa tao ang gawa, nasa diyos ang awa. It is our negligence and our ignorance that we become a victim of circumstances: The law of nature. Dire kita andam, we take for granted the law of nature. And sometimes, we blame others or God from our weaknesses. Waray kita guin himo before the Typoon, or any calamities. We are not ready, we always are not ready. Kadam an ha aton irignom an pina orog. Why blame God, when the weakness is on us. Please pray and do your thing, help each other to build the future. We need to start uniting and building our protections against the law of nature and against the selfishness and greed of man. In God I trust, we can do this. Love and Peace.

We can build the future. Kun dire kita sin-o man? We need to build a community center a multi purpose center, nga diin kita puede ma protectahan, in any calamities and needs. Bag-o umabot an bagyo, puede kita mag evacuete ha center and supply should be enough for the people to stay up to the time that the calamites or typhoon is gone. Madali ha yakan, pero makuri himuon, kon waray magkikiwa ngan damo an pilosopo, nga aw anon. Nasa aton an solosyon waray sa iba. Ngan kon natudlok ka ha iba an tulo nga tudlo mo nabalik ngahaw ha imo. Amo la unta makabulig ine nga akon pan waydong. An iyo ubos nga sangkay.

Subject:    People of Samar
Name:    Brian Whitehurst
Address:    22/2 Glennis Close, Gosnells 6110, Western Australia
Email:   maureenandbrian@optusnet.com.au
Telephone:   (08)9490 2861
Date:   24 June 2008

I would bring your attention to Pastora Fele Koistra who runs a church at San Isidro, a small village on the Delores River. She gave up everything in Australia to go and serve her people in San Isidro where she is helping many Samarnans

Subject:   Job alert for intercity of Catbalogan
Name:   Cityboy
Email:
Date:  06-22-08

Carpenters, painters, masons and metroaides, these are all needs by Catbalogan City now.

Subject:    Job alert
Name:   Celso V. Orendain Jr.
Address:   Brgy. Payao Catbalogan City
Email:   cels_d_pritender@yahoo.com
Telephone:   09283913842
Date:   June 19, 2008

kindly post the lists of jobs available in the inter city of Catbalogan.

Subject:   Update on Guiuan Airport??
Name:   BJ
Address:   Manila
Email:   guiuanairport@yahoo.com
Date:   June 5, 2008

In your news dated May 15, 2008 that says "PGMA’S SONA project, the Guiuan airport rehabilitation now ongoing "appears to be misleading because anyone who hails from Guiuan can attest that there is no ongoing construction nor related works or activities going-on on said project.

It is also worthwhile to note that the PIA news dated 5/18/08 at http://www.pia.gov.ph/default.asp?m=12&r=&y=&mo=&fi=p080518.htm&no=04 has revealed millions of pesos have been allocated and spent for the project ("P10 Million and P15 Million was allocated in 2006 and 2007") and "P70 Million programmed for 2008" to be released to complete the job.

Please correct this report. Why not inspect the site and see for yourself first hand information if there really is a project going-on at Guiuan airport.

We were in Guiuan this Dec 2007, and apparently no such activities can be observed in or around Guiuan vicinity, much less at the main site itself.

Is this worth reporting to the Ombudsman instead?

 
Back Home  |  Send a feedback  |  Next